EINSTEIN TEEN si získava viac priaznivcov

Vo štvrtok 23. 3. 2017 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnil tretí ročník mestského kola súťaže EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Súťažiaci dostali perá, sladkú odmenu …

Uverejnené v Články

2. ročník Dňa otvorených dverí v škole na Hájiku

V sobotu 25. marca sa po druhýkrát otvorili školské brány nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.  Priestory školy sa v tento deň premenili na cestu do rozprávky. Deti, ktoré prišli v sprievode rodičov alebo príbuzných, mohli chodiť po stanoviskách rôznych […]

Uverejnené v Články

2. ročník Dňa otvorených dverí v škole na Hájiku

V sobotu 25. marca sa po druhýkrát otvorili školské brány nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.  Priestory školy sa v tento deň premenili na cestu do rozprávky. Deti, ktoré prišli v sprievode rodičov alebo príbuzných, mohli chodiť po stanoviskách rôznych […]

Uverejnené v Články

Zápis do 1. ročníka na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

Riaditeľstvo ZŠ, Lichardova 24 v Žiline oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch od 5.4. – 7.4.2017 od 14.00 do 18.00 hod. K zápisu treba prísť s dieťaťom, priniesť jeho rodný list a občiansky preukaz rodiča. Zapisujú sa deti narodené do […]

Uverejnené v Články