2. ročník Dňa otvorených dverí v škole na Hájiku

V sobotu 25. marca sa po druhýkrát otvorili školské brány nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.  Priestory školy sa v tento deň premenili na cestu do rozprávky. Deti, ktoré prišli v sprievode rodičov alebo príbuzných, mohli chodiť po stanoviskách rôznych rozprávok. Za splnenie úlohy do políčka mapy dostali pečiatku. Po celej škole bolo rozmiestnených osemnásť stanovísk. Každý, kto prišiel, si mohol vyskúšať svoju obratnosť v telocvičniach, preveriť znalosti z angličtiny, skrášliť tvár maľovaním, vžiť sa do kože Robina Hooda, zamajstrovať si v dielni Pata a Mata, skúsiť čarovať s farbami či nakuknúť do tajomnej komnaty fyziky a biológie. Mohli si zatancovať s  Klobúčnikom a jeho rozprávkovými pomocníkmi alebo vyskúšať cestovanie so Smelým zajkom. Mimoni ich naučili rôznym pokusom a šašovia s nimi kreslili a vystrihovali. Na záver rozprávkovej cesty ich Alica vlákala do krajiny dažďovej záhrady. Hladný a smädný tiež nikto neostal. V bufete sa mohli posilniť nápojmi a v školskej jedálni ochutnať tajomstvá našej kuchyne. Odmena čakala každého, kto prešiel aspoň sedem stanovísk. Veľmi nás potešili slová uznania od rodičov i detí. Za skvele vydarený deň patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. Boli to naši učitelia, učiteľky, vychovávateľky, asistentky, kuchárky, vedenie školy a aj naši žiaci, ktorí sobotné dopoludnie venovali práve škole. Ak ste zvedaví aj vy, príďte o rok tiež.

Eva Vavríková


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania