EINSTEIN TEEN si získava viac priaznivcov

Vo štvrtok 23. 3. 2017 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnil tretí ročník mestského kola súťaže EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Súťažiaci dostali perá, sladkú odmenu a účastnícke listy. Hlavným sponzorom súťaže bolo vydavateľstvo Oxford University Press, ktoré venovalo výhercom pekné ceny v podobe knižných publikácií v anglickom jazyku. Čestným hosťom bol pracovník Oxford University Press Mgr. Peter Huček.  Na súťaži zápolilo deväť družstiev z jednotlivých škôl v meste Žilina. Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa anglický jazyk na učenie sa vedomostného predmetu. Súťažiaci museli preukázať vedomosti v 13 oblastiach – napr. v hudbe, matematike, vede, jazyku, športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení a kultúre, móde….

Najlepšími mladými Einsteinmi v roku 2017 sa stali:

  1. miesto: ZŠ s MŠ Do Stošky /Filip Kanis, Matej Zubaj, Peter Ďuratný/
  2. miesto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda /Matúš Koščo, Richard Németh, Matúš Dikoš/
  3. miesto: ZŠ Limbová /Matúš Chaban, Jakub Fedor, Martina Sartorisová/

GRATULUJEME!


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania