Na ZŠ V. Javorku vyrástlo mesto – Vitajte v Kozmix City

Posledné dva marcové týždne venovali žiaci IV. A triedy zo ZŠ V. Javorku a ich učitelia svoju chuť a energiu do realizácie celoslovenského projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Tento jedinečný projekt je ukážkou vízie projektového vyučovania a blíži sa k svetovému trendu tematického vyučovania zameraného na praktické zručnosti. V prvej fáze sa žiaci rozdelili do 4 tímov. Spoločne riešili úlohy z oblasti finančnej gramotnosti a získavali za ne peniaze v hracej mene, ktorú si sami žiaci nazvali „papiere“. Za zarobené peniaze si kupovali makety budov, ktoré skladali a dekorovali. Z nich a množstva doplnkov, ktoré si žiaci sami vyrobili resp. priniesli z domu, potom budovali svoje vlastné mestské štvrte a neskôr spoločne aj centrum mesta. Mesto nazvali Kozmix City. Nakoniec pripravili vo vestibule školy výstavu a svoju prácu odprezentovali ostatným žiakom a učiteľom.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania