Skúsenosti a dojmy zo Severného Írska

V rámci medzinárodného študijného programu Erasmus + /Mobilita zamestnancov/ sa riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina Mgr. Ján Majsniar zúčastnil  na týždennom pobyte  v Belfaste. Išlo o vzdelávací kurz a cieľom tejto odbornej stáže bolo získať nové poznatky v oblasti riadenia základného a stredného školstva v ďalšej krajine EÚ, a to v Severnom  Írsku.

Cesta za poznaním sa už po tretí raz začala na letisku v Bratislave, tentoraz s prestupom v Londýne. Riaditeľ závodskej školy potom pokračoval  do cieľa cesty – na  medzinárodné  letisko v Belfaste na Britských ostrovoch.

,,Keď  som si mohol  vybrať miesto stáže  v niektorej z po anglicky hovoriacich krajín,  moja voľba padla bez váhania na Belfast. Lákalo ma svojou históriou, možno revolučnosťou, a pre  mňa dokonca aj akousi tajomnosťou. Mohol by som to  vyjadriť slovami piesne Belfast: When the hate you have for one another’s past… (Keď nenávisť, ktorú máte jeden k druhému, je minulosťou….).  Spievala ju pred rokmi skupina Boney M. a moja generácia mala oficiálne zakázané ju počúvať,“ uviedol  J. Majsniar.

Riaditeľ školy mal už v minulosti vďaka grantu EÚ  dva razy možnosť oboznámiť sa so školským systémom v Anglicku, keď navštívil  Southampton a Exeter. Cieľom pobytu bolo spoznať fungovanie tamojších škôl a priniesť si ďalšie cenné skúsenosti z inej krajiny UK, prípadne  nadviazať ďalšiu medzinárodnú spoluprácu našej školy so zahraničím.

V rámci stáže navštívil Mgr. Ján Majsniar dve školy pre deti vo veku 4-11 rokov a tri  školy pre žiakov vo veku 11-18 rokov.  V troch prípadoch  išlo o školy, ktorých zriaďovateľom je katolícka cirkev, v dvoch prípadoch štát.

,,O  nosení  uniforiem sa nediskutuje, ich nosenie je stanovené a bodka. Tak to berú aj žiaci, hoci niektorým sa  to nepáči. Bolo ich však podstatne menej ako zástancov nosenia uniforiem. Kritici nosenia uniforiem uviedli, že síce závidia žiakom na Slovensku voľnosť v tejto oblasti, ale rešpektujú rozhodnutie o používaní rovnošiat vo svojej krajine. Keď raz budú rodičmi svojich detí, pokúsia sa pre ne ako občania v rámci volieb toto rozhodnutie zmeniť. Toto hovorili s úsmevom pred svojím učiteľom a riaditeľom školy,“ pokračuje v rámci sprostredkovania zážitkov riaditeľ základnej školy v Závodí.

Podľa jeho slov vybavením škôl pomôckami sa so školami v Severnom Írsku môžeme porovnávať. Horšie je to už s počtom učební. Na prírodovedné predmety mala napríklad škola St Dominic´s Grammar school for girls s počtom  510 žiakov  určených 6 odborných učební. Delenie žiakov na dve skupiny pri počte nad 24 je samozrejmosťou v každom prírodovednom predmete. K tomu treba pripočítať štyri učebne technických prác, kde v dvoch z nich dievčatá aj napriek modernej dobe sústružili ozdoby na prsty na cvičnom sústruhu. Žiaci majú k dispozícii šesť jazykových učební a ďalšie odborné učebne pre jednotlivé predmety.

„Pri našom normatíve na 1 žiaka by takáto školská prevádzka so 6 budovami finančne  jednoducho neprežila,“ povedal  J. Majsniar.

Ďalej uviedol, že škola s takýmto počtom žiakov má osem asistentov. Inklúzia znamená pre Írov  nielen začlenenie žiakov s problémami vo vzdelávaní, ale samostatný veľký dôraz kladú na inklúziu a rast vzdelanosti nadaných žiakov v bežnej škole. V tomto sa líši slovenský a školský  írsky systém.

,,Vzdelávací  systém jednotlivých škôl mi pripomínal  pokojne a ticho fungujúci prístroj, výstupom z ktorého je spokojný žiak – občan, človek, veriaci či neveriaci, s demokratickým myslením. Keď som sa svojho kolegu riaditeľa školy opýtal, čo buduje v školskej záhrade, keď tam bagruje stroj, odpovedal mi, že presne nevie, lebo je to starosť mesta, ale zistí mi to. Učiteľ v írskej škole iba učí a vychováva, riaditeľ riadi iba pedagogický proces.“

Učitelia počas dvoch veľkých prestávok relaxujú v spoločnej zborovni, zhovárajú sa medzi sebou na rôzne témy – od výkonu belfastských  rugbistov až po zážitky z divadelného predstavenia, ktoré navštívili s rodinou. Učia, vychovávajú a aj relaxujú. Triedne knihy, strety s  nespokojnými rodičmi priamo v škole, dozory, opravy písomných prác počas prestávok im nehrozia.

Mgr. Ján Majsniar bol prítomný na 35 hodinách v írskych školách. Okrem toho mal možnosť navštíviť Múzeum Titanicu, absolvovať  jednodňový výlet do írskeho Dublinu, prehliadku Politických nástenných malieb v severnom Belfaste a ďalšie zaujímavé podujatia a stretnutia. Ubytovanie v typickej írskej rodine so psom a mačkou, zábava v tradičnom írskom pohostinstve so skvelou írskou kapelou – to všetko obohatilo o zážitky jeho študijný pobyt v hlavnom meste Severného Írska.

,,Večerné rozhovory s domácou paňou Bridget v spoločnosti jej  fenky  Lilly mali svoje čaro. Žiadna téma, od  politiky cez delenie na kresťanov a protestantov až po politické nepokoje,  jej nebola cudzia. Severní  Íri sú ľudia veľmi tolerantní, pohostinní, veselí a zábavní. Vážia si svoju históriu aj históriu monarchie napriek tendenciám odísť zo spoločenstva  UK,“ povedal ku koncu rozhovoru o skúsenostiach a dojmoch z pobytu Mgr. Ján Majsniar.

Na záver vyslovil tieto slová: ,,Ďakujem kolegyni Mgr. Evke Kubovej za prípravu kvalitných projektov. Vďaka nim sa môžeme tešiť spolu s kolegami na ďalšiu, v mojom prípade zatiaľ poslednú študijnú stáž, ktorá nás čaká v lete v Cambridge.“

Ján Majsniar, riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania