Žiaci zo Závodia na prehliadke Naše Talenty 2017

Dňa 24.5.2017 sa v priestoroch Koncertnej sály ZUŠ L. Árvaya v Žiline uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej detskej umeleckej tvorivosti  pod názvom Naše Talenty 2017. Žiaci zo ZŠ Školská v Žiline – Závodí mali opäť zastúpenie. Na prehliadke sa zúčastnilo deväť …

Uverejnené v Články

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina Príjme na zástup počas dlhodobej PN učiteľku predprimárneho vzdelávania termín nástupu 29.5.2017 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Pozvánka na výstavu výtvarných prác detí zo školy v Závodí

Škola ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina- Závodie v spolupráci so SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov otvorí dňa 2.6.2017 o 16.30 hod  výstavu výtvarných prác našich detí v priestoroch Radnice mesta Žilina. Výstava bude prebiehať celý jún.  Každý je srdečne pozvaný na prehliadku […]

Uverejnené v Články

riaditeľ/riaditeľka ZŠ Martinská 20

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ, Gaštanová 56

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ ŠKOLY V PÍSKU

Už od roku 2009 funguje na našej škole ZŠ, Lichardova 24 družobná spolupráca so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy E. Beneše v Písku. V tomto školskom roku sme dostali od našich kolegov a žiakov pozvanie k nim, do juhočeského mesta ležiaceho pri brehu rieky […]

Uverejnené v Články

riaditeľka Materskej školy, Trnavská 2993/21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Stavbárska 4

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Jarná 2602/7

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Bajzova 9

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania