8. ročník Shakespeare´s Day

Pri príležitosti narodenia a úmrtia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeare sa vo štvrtok 27. apríla  v  Britskom centre Krajskej knižnici  konala mestská súťaž v recitovaní poézie a prózy v anglickom jazyku.

Za niekoľkominútovým vystúpením stálo veľa prípravy. Radi by sme pochválili všetkých súťažiacich, medzi ktorými sa nenájde ani jeden porazený. Samozrejme, vďaka patrí aj učiteľom, ktorí venovali súťažiacim svoj čas a poskytli cenné odborné rady. Poďakovanie ide aj hlavnému sponzorovi súťaže vydavateľstvu Oxford University Press, ktorý venoval knižné publikácie ako ocenenie pre všetkých najlepších, MÚ odboru školstva v meste Žilina, ktoré venovalo víťazom šiltovky a taktiež členkám Metodického oddelenia anglického jazyka pre prvý a druhý stupeň, ktoré celé podujatie zorganizovali a zabezpečili víťazom diplomy, zúčastneným účastnícke diplomy a sladkú odmenu.

Na úvod, predseda Metodického oddelenia ANJ II a členka MO ANJ I Mgr. Eva Kubová, predstavila velikána anglickej literatúry v krátkom videu, potom nasledovalo nesúťažné vystúpenie prváčky Grétky Girmalovej zo ZŠ Limbová a prednes súťažiacich v troch kategóriách. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení porota dospela k nasledujúcim výsledkom:

Kategória 2.,3.,4. ročník

  1. miesto: Patrik Majerčák ZŠ Martinská
  2. miesto: Anna Sofia Kavcová CZŠ R. Zaymusa
  3. miesto: Martina Rybárová ZŠ s MŠ Gaštanová

Kategória 5.,6.,7. ročník

  1. miesto: Nela Molnárová ZŠ s MŠ Školská 49
  2. miesto: Katarína Vrbjarová ZŠ s MŠ Gaštanová
  3. miesto: Katarína Buňáková ZŠ Jarná

Kategória 8.,9. ročník

  1. miesto: Klára Knapcová ZŠ Karpatská
  2. miesto: Ivana Hnátová ZŠ Limbová
  3. miesto: Annamária Kremlová ZŠ s MŠ Školská 49

Celkový počet súťažiacich bol 36.

Gratulujeme! Tešíme sa na deviaty ročník súťaže mestského kola Shakespeare´s Day.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania