NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ ŠKOLY V PÍSKU

Už od roku 2009 funguje na našej škole ZŠ, Lichardova 24 družobná spolupráca so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy E. Beneše v Písku. V tomto školskom roku sme dostali od našich kolegov a žiakov pozvanie k nim, do juhočeského mesta ležiaceho pri brehu rieky Otava. V piatok, 5. a 6. mája, sme vycestovali k nim do školy, kde sa všetci zúčastnili vyučovania, žiaci si vymenili projekty o meste.  Videli sme vynovené priestory školy a strávili sme s nimi pekné chvíle prechádzkami po meste a okolitej prírode. Svojou pohostinnosťou nás presvedčili o tom, že sa na nás tešili a že si aj napriek inému jazyku stále rozumieme. Niektorí žiaci strávili čas priamo v rodinách detí, s ktorými si dopisujú.

Touto cestou chceme poďakovať pánu primátorovi za propagačné materiály nášho mesta. Tak isto chceme poďakovať aj rodičom detí a Rade rodičov, že túto vydarenú akciu podporili.

Mgr. Bytčanková Daniela


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania