učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Príjme na zástup počas dlhodobej PN
učiteľku predprimárneho vzdelávania
termín nástupu 29.5.2017
Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
e-mail: helamaterskas@gmail.com


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania