Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – zastupovanie na materskú dovolenku, Vychovávateľstvo – polovičný úväzok, asistentka

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: 1.Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – zastupovanie na materskú dovolenku Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017. Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo predmetu …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

„TRŽNICA“

Náš školský klub detí  SRDIEČKO  mal 14.6.2017 akciu pod názvom „TRŽNICA“. Pani vychovávateľky pripravili deťom zábavné a poučné popoludnie, ktoré sa konalo na našom školskom dvore. Podujatie bolo zamerané na finančnú gramotnosť našich detí od nultého po štvrtý ročník. Deti …

Uverejnené v Články

riaditeľka Materskej školy, Dedinská 1, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola ,Kultúrna ulica 284/11, Žilna- Zástranie Príjme  na školský rok 2017/2018 učiteľku predprimárneho vzdelávania termín nástupu 1.9.2017 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

vedúca školskej jedálne

Materská škola ,Kultúrna ulica 284/11, Žilna- Zástranie,  príjme vedúcu školskej jedálne Kvalifikačné predpoklady´ úplne stredné odborné vzdelanie v odbore potravinárstvo-podnikanie v potravinárstve odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť znalosť počítačových …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Žiaci zo Závodia vystavujú svoje výtvarné práce v budove žilinskej radnice

Dňa 2.6. 2017 o 16,30 hod  sa konala v priestoroch žilinskej radnice vernisáž,  ktorá otvorila výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. Výstava pozostáva z približne 70 prác detí od  prváčikov až po najstarších žiakov. Špeciálnu kategóriu …

Uverejnené v Články

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola Rybné námestie 1/1, Žilna- Mojšova Lúčka Príjme na zástup počas neplateného voľna na školský rok 2017/2018 učiteľku predprimárneho vzdelávania termín nástupu 1.9.2017 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie – Fyzika – Základy techniky

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 6. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF ) učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie – Fyzika – Základy techniky …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

ZŠ V. Javorku

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF ) Administratívna pracovníčka Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF ) Kuchárka Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Slávnostná akadémia

Základná škola, V. Javorku 32, srdečne pozýva verejnosť na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2017 o 16.00 hod. v telocvični školy. V kultúrnom programe sa predstavia žiaci celej školy. …

Uverejnené v Články