učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola Rybné námestie 1/1, Žilna- Mojšova Lúčka

Príjme na zástup počas neplateného voľna na školský rok 2017/2018
učiteľku predprimárneho vzdelávania
termín nástupu 1.9.2017
Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:
e-mail: ms.mojsovalucka@azet.sk

č. t. 0908 570 880


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania