učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola ,Kultúrna ulica 284/11, Žilna- Zástranie Príjme  na školský rok 2017/2018 učiteľku predprimárneho vzdelávania termín nástupu 1.9.2017 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Kontakt: e-mail: skolkazastranie@gmail.com č. t. 0904 526 999


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania