Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – zastupovanie na materskú dovolenku, Vychovávateľstvo – polovičný úväzok, asistentka

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

1.Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – zastupovanie na materskú dovolenku

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo predmetu anglický jazyk
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Znalosti:

 • zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika:

Učiteľstvo predmetu anglický jazyk na druhom stupni základnej školy

 

2.Vychovávateľstvo – polovičný úväzok, asistentka

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017.

Základné požiadavky:

 • pedagogické stredoškolské vzdelanie
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Znalosti:

 • zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika:

Vychovávateľstvo, asistent učiteľa pre primárne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a výpisom registra trestov je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 21.8.2017  na adresu:
Základná škola
Lichardova 24
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@ zslichardova.sk

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania