vedúca školskej jedálne

Materská škola ,Kultúrna ulica 284/11, Žilna- Zástranie,  príjme vedúcu školskej jedálne

Kvalifikačné predpoklady´

  • úplne stredné odborné vzdelanie v odbore potravinárstvo-podnikanie v potravinárstve
  • odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť
  • znalosť počítačových programov Word,Excel
  • jednoduché účtovníctvo

S nástupom od 8/17 na polovičný úväzok 0,54.

Kontakt: e-mail: skolkazastranie@gmail.com

č. t. 0904 526 999


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania