Žiaci zo Závodia vystavujú svoje výtvarné práce v budove žilinskej radnice

Dňa 2.6. 2017 o 16,30 hod  sa konala v priestoroch žilinskej radnice vernisáž,  ktorá otvorila výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. Výstava pozostáva z približne 70 prác detí od  prváčikov až po najstarších žiakov. Špeciálnu kategóriu tvoria žiaci, ktorí navštevujú SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov. SZUŠ  funguje v priestoroch základnej školy. Pozvánku na toto podujatie aj plagát vytvorila žiačka  základnej školy   Natália  Nemčeková  z VIII. A.

Návštevníci majú až do 22.6.2017 možnosť pozrieť si veľmi zaujímavé a nápadité výtvarné práce. K dispozícii je aj návštevná kniha, do ktorej môžu napísať svoje dojmy z výstavy. Majú možnosť aj hlasovať za  prácu, ktorá sa im najviac páčila. Na tento účel slúžia tri schránky pre tri kategórie, do ktorých sú práce zaradené. Z každej kategórie bude  vyhlásený víťaz. Na konci školského roka budú títo víťazi aj odmenení.

Ďakujeme mestu Žilina za poskytnutie reprezentatívnych priestorov radnice. Vďaka za pomoc pri organizácii výstavy patrí aj Súkromnej základnej umeleckej škole Slovenských dobrovoľníkov. Pedagógovia a žiaci školy pripravili na toto podujatie veľmi kvalitný umelecký  program. Poďakovanie patrí aj  kuchárkam školy, ktoré pripravili na túto udalosť skvelé pohostenie.

Všetkým vám, ktorí sa rozhodnete výstavu výtvarných prác navštíviť, želáme krásny umelecký zážitok!


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania