ZŠ V. Javorku

  • Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF )
    Administratívna pracovníčka
  • Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF )
    Kuchárka
  • Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF )
    Pomocná kuchárka

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania