Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

 

oznamuje voľné pracovné miesto:

Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – skrátený pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017.

Základné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo predmetu slovenský jazyk
  • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť,
  • príjemné vystupovanie,
  •  bezúhonnosť.

Znalosti:

  • zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika:

Učiteľstvo predmetu slovenský jazyk na druhom stupni základnej školy

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a výpisom registra trestov je nutné doručiť

písomnou alebo elektronickou formou do 11.8.2017 na adresu:

Základná škola s materskou školou

Brodňanská 110/17

010 14 Žilina

alebo na e-mail: zsbrodno@ gmail.com

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania