Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto na:

Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Slovenský jazyk – anglický jazyk

Predpokladaný termín nástupu 25.08.2017

Základné požiadavky:

  • vzdelanie v zmysle platnej legislatívy,
  • flexibilita, kreativita, zodpovednosť,
  • práca s počítačom (internet, word, excel, powerpoint),
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Stručná charakteristika:
Učiteľstvo predmetu slovenský jazyk a anglický jazyk na druhom stupni základnej školy.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 07.08.2017  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania