Asistent učiteľa

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

Asistent učiteľa

Predpokladaný termín nástupu september/október

Základné požiadavky:

  • vzdelanie v zmysle platnej legislatívy,
  • flexibilita, kreativita, zodpovednosť,
  • práca s počítačom (internet, word, excel, powerpoint),
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Asistent učiteľa pri deťoch so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 08.09.2017  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania