Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto:
Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo – skrátený pracovný úväzok
Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2017

Základné požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na herectvo, alebo bábkoherectvo
  • Znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
  • Flexibilita, kreativita
  • Komunikatívnosť, zodpovednosť
  • Príjemné vystupovanie
  • Bezúhonnosť.

Znalosti:
Zákon č. 245/2008 Z.z. – Školský zákon
Stručná charakteristika:
Učiteľstvo literárno-dramatického odboru na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Rosina.
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 16.8.2017 na e-mail: ekonomicke@spanihozus.sk.
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania