Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?

V rámci Európskeho týždňa športu sa Základná škola s materskou školou na Školskej ulici v Žiline – Závodí zapojí do výzvy “Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?” Na hodinách telesnej výchovy sa bude skákať cez švihadlo, pričom počet skokov zúčastnených sa sčíta. […]

Uverejnené v Články

Záhrada zážitkového učenia

Záhrada zážitkového  učenia  – rovnaká šanca úspešnosti pre všetkých žiakov v spolupráci s rodinou. Pod týmto názvom  sme v ZŠ na Lichardovej ulici vybudovali záhradu zážitkového učenia prostredníctvom grantu Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA , ktorá slúži nielen na výučbu …

Uverejnené v Články