ĎAKUJEME MŠK ŽILINA

V treťom septembrovom týždni sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu troch besied s trénerom a  futbalistami MŠK Žilina. Prvé stretnutie sa konalo v telocvični školy 14. septembra a zúčastnili sa na ňom chlapci športových tried 5.-9. ročníka.  Besedovali s trénerom Adriánom Guľom a obrancom MŠK Martinom Králikom. Žiaci sa mohli tešiť z pekných odmien za zaujímavé otázky a zároveň aj na domáci zápas MŠK Žilina proti AS Trenčín, pretože boli odmenení aj vstupenkami pre seba a rodiča. O týždeň neskôr sme v podujatí pokračovali. Našimi hosťami boli dvaja záložníci Miroslav Káčer a Michal Klec. Otázky im kládli žiaci 5.-9. ročníka nešportových tried. Chceli sa dozvedieť čo najviac, diskusia bola preto veľmi rušná a pútavá.  Opäť sa rozdávali odmeny za najlepšie otázky a aj vstupenky. Pocit radosti z toho, že sa deti spolu s rodičmi mohli zúčastniť na domácom zápase MŠK Žilina  proti Slovanu,  bol neopísateľný. A do tretice opäť futbalový štvrtok! Miroslavovi Káčerovi sa diskusia zapáčila natoľko, že prišiel znova. Spoločnosť mu robil mladý útočník Roland Gerebenits. Privítali ich naši najmladší – žiaci prvého stupňa. A chlapci sa veru aj zapotili pri odpovediach na zaujímavé otázky. Zaspomínali si aj na časy, keď boli oni žiakmi našej školy. V krátkych prestávkach ukázali deťom svoje futbalové umenie a žiaci im nezostali nič dlžní. Tí najlepší boli odmenení. Nezabudnuteľný pocit mali deti prvého stupňa, keď sa dozvedeli, že aj ony budú môcť sledovať domáci zápas MŠK Žilina proti Michalovciam spolu so svojimi rodičmi priamo na štadióne MŠK Žilina.

Sme radi, že sme našou prítomnosťou a povzbudzovaním mohli prispieť žilinskému futbalovému tímu k ďalším dôležitým  domácim víťazstvám. Počas zápasu sa z nás stala jedna veľká futbalová rodina. Nech sa Vám darí čo najlepšie, chlapci!

Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Eve Kubovej za organizáciu besied a sprievodné slovo počas nich. PR manažérovi klubu MŠK Žilina Jurajovi Vitkovi ďakujeme za možnosť usporiadať besedy, ale aj za odmeny pre žiakov a lístky na domáce futbalové zápasy MŠK Žilina. Veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme, či už na besedách, alebo na zápasoch MŠK Žilina.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania