Gaštaniáda v ZŠ s MŠ Gaštanová

Keď sa povie Gaštaniáda, mohlo by sa zdať, že ide o zber gaštanov alebo tvorenie výrobkov z nich, ale nie je tomu tak. Je to športové podujatie, ktoré sa koná v našej škole každú jeseň. Toto pomenovanie vzniklo podľa názvu našej školy, ktorá sa volá Gaštanová a panáčik Gaštanko tvorí aj logo našej školy. Na Gaštaniádu sa vždy veľmi tešíme, lebo si  dobre zašportujeme, zasúťažíme a ak nám praje počasie, je to veľká zábava.

Tento rok sa Gaštaniáda konala v stredu 18.10.  Otvorila ho pani riaditeľka Mgr. Alena Tisoňová spoločne s vedúcou odboru školstva PaedDr. Vierou Popluhárovou a všetkým popriali veľa úspechov pri zdolávaní jednotlivých disciplín. Po úvodnom nástupe na školskom ihrisku a vysvetlení pravidiel sme sa rozdelili po ročníkoch na rôzne stanovištia. Keďže súťažili žiaci od malých predškolákov až po deviatakov, bolo potrebné rozdeliť náročnosť disciplín na 3 skupiny, ktoré sa vydali na jednotlivé stanovištia príslušnej farby, a to žltej, zelenej alebo červenej. Každá skupina mala za úlohu zvládnuť 9 súťažných disciplín. Na každom stanovišti  nás vítali starší žiaci, ktorí nám vysvetlili pravidlá a po splnení úlohy nám zapísali získaný počet bodov do listu športovca. Všetky súťaže boli zaujímavé a zábavné, no najviac sa nám páčili preteky na kolobežkách, triafanie loptou do bránky, slalom s loptičkou na badmintonovej rakete, triafanie do kolkov plnou loptou, skákanie vo vreci, beh na lopároch či zametanie gaštanov na lopatku. Všetci sme sa snažili, aby sme úlohy zvládli čo najlepšie, ale ak sa nám aj niečo nepodarilo, vynahradilo to krásne počasie a dobrý pocit z pohybu. Počas súťaženia vyhrávala pekná hudba, takže kto chcel, mohol si ísť zatancovať a občerstviť sa chutným čajíkom. Prišli nás povzbudiť aj niektorí rodičia a boli určite veľmi pyšní na naše výkony. Najmä malí škôlkari z našej škôlky Gaštanová i okolitých škôlok Limbová, Bajzova a Stavbárska nám všetkým ukázali, akí sú šikovní a športovo zdatní.

Počas záverečného nástupu sme si spočítali body a podľa toho sme získali príslušné umiestnenie. Pani riaditeľka Mgr. A.Tisoňová, p. zástupkyne Mgr. I. Šimková, Mgr. I. Mešková,  organizátorky podujatia Mgr. H. Kormanová, Mgr. J. Beňadiková,  Mgr. A. Strýčková i triedne pani učiteľky nás pochválili za pekné športové výsledky a každého súťažiaceho odmenili sladkosťou.  Domov sme si odniesli nielen diplom s umiestnením, ale najmä príjemný pocit, že sme urobili niečo pre svoje zdravie. Zároveň ďakujeme pani učiteľkám i vedeniu školy, že nám pripravili takýto krásny športový deň.

Žiaci  ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania