13. ročník Lichard Cup

Dňa 13. októbra  2017 sa konal Lichard Cup vo volejbale zmiešaných družstiev pedagógov a priateľov školy, ktorí si zmerali svoje sily v napínavej hre o putovný pohár. Otvorenie 13. ročníka sa konalo, ako už tradične, na pôde ZŠ, Lichardova 24 v Žiline, ktorá je zakladateľom tejto športovej tradície. Stretli sa tu športoví nadšenci zo štyroch ZŠ mesta Žilina. Družstvá boli výkonnostne vyrovnané a všetky zápasy prebiehali v duchu fair play pod taktovkou rozhodkyne Mgr. Želmíry Marčákovej.

Organizáciou tohto volejbalového turnaja podporujeme súdržnosť a spoluprácu medzi mestskými školami aj v športe a stávame sa vzorom zdravého životného štýlu pre našich žiakov.

Konečné výsledky 1. kola 13. ročníka:

1.ZŠ, Lichardova 24 / 2. ZŠ, Javorku 32,  3. ZŠ, Martinská 20, 4. ZŠ, Námestie mladosti 1.

Športu zdar a veľa športových úspechov prajeme v ďalších kolách.

Mgr. J. Rovnianková Vargová


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania