Asistent učiteľa

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia: Asistent učiteľa
Predpokladaný termín nástupu: Január 2018
Základné požiadavky:
Minimálne stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru

Bezúhonnosť
Spoľahlivosť

 

Úväzok: 1,0

 

– vybraní uchádzači budú oslovení

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina
alebo na e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk

 

tel: +421 41 763 7580

RŠ   0910 912 122
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania