Pomocná kuchárka- výdajňa ŠJ v MŠ

Materská škola, Študentská 15/3,  010 03  Žilina Oznamuje voľné pracovné miesto: Pomocná kuchárka- výdajňa ŠJ v MŠ Úväzok: 0,75 Termín nástupu:  1.február 2018 Žiadosť spolu so životopisom zasielať písomnou alebo elektronickou formou do 22 .januára 2018 Na …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Literatúra sa zapísala do detských sŕdc

Často počúvame vetu:„Ten môj syn nechce čítať, neviem, čo mám robiť!“ Pravdou je, že vynútené čítanie zo strany rodičov alebo pedagógov nie je tou najlepšou cestou ako získať správny vzťah ku knihám a k literatúre. Na začiatku tejto púte za literárnym umením […]

Uverejnené v Články

Vzdelávanie pre deti a pedagógov, ktoré má zmysel

Naša škola, ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí,  sa prihlásila do súťaže: „Záchrana som ja“, ktorá bola organizovaná neziskovou organizáciou FALCK. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka – hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam …

Uverejnené v Články

Správca športovej haly

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pracovná pozícia: Správca športovej haly Úväzok: plný Predpokladaný termín nástupu: 1. február 2018 Základné požiadavky: základné vzdelanie znalosť práce s PC (Word, Excel, internet) …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie – matematika

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pracovná pozícia: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie – matematika Úväzok: plný, zástup počas materskej dovolenky Predpokladaný termín nástupu: marec 2018 Základné požiadavky: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Cesta za poznaním do Amsterdamu, Londýna a Cambridge

Prišla očakávaná cesta našich malých i väčších bádateľov zo ZŠ s MŠ, Školská 49 v Žiline – Závodí  do nádherného Amsterdamu, Londýna a univerzitného mestečka Cambridge. Vianoce sa nezadržateľne blížia, a tak keď sme videli nádhernú vianočnú výzdobu v Amsterdame, …

Uverejnené v Články

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – zástup PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – zástup PN Predpokladaný termín nástupu: ihneď Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania