Cesta za poznaním do Amsterdamu, Londýna a Cambridge

Prišla očakávaná cesta našich malých i väčších bádateľov zo ZŠ s MŠ, Školská 49 v Žiline – Závodí  do nádherného Amsterdamu, Londýna a univerzitného mestečka Cambridge. Vianoce sa nezadržateľne blížia, a tak keď sme videli nádhernú vianočnú výzdobu v Amsterdame, Cambridge a neprekonateľnú v Londýne, uvedomili sme si, že sviatky už netrpezlivo klopú na dvere.

Z nespočetného množstva všetkých monumentov, ktoré sme mali možnosť vzhliadnuť, stojí za zmienku kráľovský palác vo Windsore, legendami opradený Tower, či majestátny Tower Bridge. Prešli sme sa cez Millenium Bridge, pretože práve ten sa objavil aj v jednom z viacerých dielov svetoznámeho sfilmovaného príbehu o kúzelnom chlapcovi menom Harry Potter. Múzeum voskových figurín v Amsterdame v nás vyvolal neopakovateľný zážitok. Scenériu Londýna sme mohli pozorovať z London Eye. Potrebu vzdelávať sa a napredovať sme si ešte viac uvedomili v univerzitnom Cambridge. A videli sme oveľa viac….. .

Angličtina na nás číhala takpovediac na každom rohu. Znela z úst okoloidúcich,  ale aj v rodinách, v  ktorých sme bývali. Spoznávali sme tradičné anglické, ale aj cudzokrajné etnikum. Vedie  nás to k rešpektovaniu a oceňovaniu interkultúrnych rozdielov súčasnej spoločnosti.

Poďakovanie patrí vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa exkurzie, cestovnej kancelárii, pánom šoférom za bezpečnú cestu, pani sprievodkyni Kataríne Žatkuljakovej za organizáciu  a odborný výklad, rodičom, ktorí s nami boli, ale aj tým, ktorí škole vložili svoju dôveru, deťom, že zvládli metropoly Európy a samozrejme aj pani učiteľkám Dagmar Surňákovej a Eve Kubovej za starostlivosť, rady a pomoc.

Vážime si možnosti spoznávať nové krajiny a miesta, ktoré sa nám vďaka našej škole ponúkajú.

žiaci zo ZŠ s MŠ Závodie


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania