Literatúra sa zapísala do detských sŕdc

Často počúvame vetu:„Ten môj syn nechce čítať, neviem, čo mám robiť!“

Pravdou je, že vynútené čítanie zo strany rodičov alebo pedagógov nie je tou najlepšou cestou ako získať správny vzťah ku knihám a k literatúre. Na začiatku tejto púte za literárnym umením by mala byť motivácia a vzbudenie záujmu, prilákanie detí k svetu fantázie a dobrodružstiev.

Našim prvákom a druhákom zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí pomohlo prekročiť bránu poznania- že čítanie je úžasné –  inscenované čítanie, ktoré  v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru a Sidi Féderová s deťmi realizovala tvorivé dielne. V nich spojila tvorivé schopnosti detí, s ich sebapoznávaním a výtvarným cítením. V hre na spisovateľov deti ukázali svoje tvorivé schopnosti a prácou v skupine sa im podarilo zlepšiť kamarátske vzťahy a vzájomnú spoluprácu.

Dvaja mladí ľudia vtiahli našich žiakov do sveta Osmijanka. Bolo to zábavné dopoludnie v číselnom svete. Deti napäto počúvali rozprávky, ktoré boli oživené psíkom a inými vhodnými rekvizitami a hudobným nástrojom. Moderný a vtipný prejav hercaocenili deti v  rozprávke o detektívovi Sherlockovi Holmesovi. Celé podujatie sa mohlo realizovať vďaka neziskovej organizácii OSMIJANKO. Ich posolstvo je zhrnuté v ich príhovore.

„Deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov. Tie silnejšie „lákadlá“ sú ich každodenným samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie, ako stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily. Deti na ceste – stať sa čitateľom natrvalo – potrebujú  pomocnú ruku, potrebujú spoločníka, ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva a hravo.  Literatúra poskytuje a ponúka podľa veku dieťaťa mnoho impulzov, aby  v každom vývinovom období dostalo to najhodnotnejšie, čo detská duša potrebuje.

Mgr. Viera Bučková, ZŠ s MŠ Školská


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania