Pomocná kuchárka- výdajňa ŠJ v MŠ

Materská škola, Študentská 15/3,  010 03  Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto:

Pomocná kuchárka- výdajňa ŠJ v MŠ

Úväzok: 0,75

Termín nástupu:  1.február 2018

Žiadosť spolu so životopisom zasielať písomnou alebo elektronickou formou do 22 .januára 2018

Na adresu : Materská škola, Študentská 15/3,  010 03 Žilina

e-mail : mspch @mail.t-com.sk


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania