Vzdelávanie pre deti a pedagógov, ktoré má zmysel

Naša škola, ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí,  sa prihlásila do súťaže: „Záchrana som ja“, ktorá bola organizovaná neziskovou organizáciou FALCK. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka – hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – darovať život druhýkrát a chrániť ho.

Táto idea oslovila aj našich žiakov z 3. B. Tí sa pod vedením svojej triednej učiteľky Dagmar  Surňákovej zapojili do súťaže spolu s ostatnými deťmi z prvého stupňa z 350 škôl z celého Slovenska. Za svoje  krásne práce boli odmenení ukážkami prvej pomoci pre všetky deti primárneho vzdelávania a zároveň sa mohli vzdelávať všetci pedagógovia našej školy.

Celé piatkové dopoludnie prebiehal „Záchranársky deň“. Na troch stanovištiach si deti vyskúšali, akosa správať pri autonehodách, ako pomôcť pri situácii, keď sa niekto dusí, učili sa , ako privolať pomoc. Postupne ich viedli celým procesom záchrany života človeka pomocou medvedíkov, na ktorých si  skúšaliresuscitáciu. Oživovali macka so simulovaným defibrilátorom, podľa pokynov záchranára demonštrujúceho oživovanie na automatickom defibrilátore, ktorý bol jedným z darov venovaným našej škole.

Pomáhaliim vynikajúci inštruktori z Falcku. Do tejto pracovnej atmosféry prišiel deti pozdraviť  maskottejto záchranárskej služby Falck – sokol. V závere nášho spoločného stretnutia  záchranári predviedli záchranu a transport zraneného do sanitky. Získané poznatky si overíme v pracovných zošitoch.

Popoludnie patrilo pedagógom. Skúsení záchranári pripomenuli základné pravidlá prvej pomoci pri záchrane ľudského života. Na konkrétnych príbehoch, pri ktorých pomáhali, vysvetľovali správne a nesprávne postupy zachraňujúcich. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a prínosné, doplnenéo praktickérady a skúsenosti. Prakticky si overíme poznatky v pracovných zošitoch.

Bol to príjemný a poučný deň. Všetci si veľmi dlho zapamätáme všetky rady a poučenia, aby sme ich v prípade potreby mohli použiť. Deťom bude tento netradičný deň pripomínať aj reflexná  kľúčenka v podobe macka.

Naučiť deti poskytovať prvú pomoc znamená, pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako k novej generácii a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť.

Mgr. Viera Bučková, ZŠ s MŠ Školská

bty

bty


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania