ĎAKUJEME MŠK ŽILINA

V treťom septembrovom týždni sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu troch besied s trénerom a  futbalistami MŠK Žilina. Prvé stretnutie sa konalo v telocvični školy 14. septembra a zúčastnili sa na ňom chlapci športových tried 5.-9. ročníka.  Besedovali s trénerom …

Uverejnené v Články

Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?

V rámci Európskeho týždňa športu sa Základná škola s materskou školou na Školskej ulici v Žiline – Závodí zapojí do výzvy “Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?” Na hodinách telesnej výchovy sa bude skákať cez švihadlo, pričom počet skokov zúčastnených sa sčíta. […]

Uverejnené v Články

Záhrada zážitkového učenia

Záhrada zážitkového  učenia  – rovnaká šanca úspešnosti pre všetkých žiakov v spolupráci s rodinou. Pod týmto názvom  sme v ZŠ na Lichardovej ulici vybudovali záhradu zážitkového učenia prostredníctvom grantu Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA , ktorá slúži nielen na výučbu …

Uverejnené v Články

Sociálny pedagóg

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Sociálny pedagóg Predpokladaný termín nástupu september/október. Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy flexibilita, kreativita, zodpovednosť práca s …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Asistent učiteľa

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Asistent učiteľa Predpokladaný termín nástupu september/október Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, práca s …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie: matematika – geografia

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina   oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie: matematika – geografia Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017, na dobu určitú (zástup MD) Základné požiadavky: vysokoškolské …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo – skrátený pracovný úväzok Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2017 Základné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie so zameraním …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Slovenský jazyk – anglický jazyk Predpokladaný termín nástupu 25.08.2017 Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina   oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – skrátený pracovný úväzok Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017. Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Noc v škôlke- MŠ Limbová 26, 010 7 Žilina

Dňa  22.6. 2017 neutíchli detské hlasy ani v našej materskej škole . Naši predškoláci sa lúčili s materskou školou. Po schválení rodičov na plenárnom rodičovskom združení, sa  konala  ,,Noc v škôlke “ . Pani učiteľky si o 19: 00 hod. […]

Uverejnené v Články