učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Študentská 15/3,  010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

 Predpokladaný termín nástupu  05.02.2018

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

  • znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť,
  • ( môže byť aj absolvent, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady).

Stručná charakteristika:

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou

do 29.01. 2018  na adresu :
Materská škola
Študentská 15/3
010 03  Žilina

alebo na e-mail : mspch@mail.t-com.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z. z..


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania