učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto na:
učiteľka pre predprimárne vzdelávanie – zástup dlhodobej PN.
Predpokladaný termín nástupu – ihneď.

Základné požiadavky podľa v zmysle platnej legislatívy:

  • kvalifikačné predpoklady
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielať elektronicky: msakmeta@stonline.sk.
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania