Európsky týždeň financií v Základnej škole na Karpatskej ulici

V rámci aktivít Európskeho týždňa financií sa žiaci 8.ročníka zapojili do Medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti. Národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 15.marca v čase od 11:00 do 11:40 hod. Kvíz prebiehal online prostredníctvom www.youtube.com a organizovala  ho Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Do súťaže bolo prihlásených 102 súťažiacich tímov a naši ôsmaci sa umiestnili na 2. mieste. Všetkých pätnásť úloh z oblasti financií, bezpečnosti na internete a o EÚ zodpovedali správne, hru zohrával čas. Na Slovensku  sa táto celoeurópska aktivita spúšťala po prvýkrát.

Všetkým súťažiacim blahoželáme ku skvelému výsledku.

 


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania