Mestské kolo EINSTEIN TEEN 4.,5.,6. ročník

Po absolvovaní školských kôl, či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnici v Žiline,  dňa 15. 03. 2018 po prvý krát  úspešne uskutočnila vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 4.,5.,6. ročník. Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s Oxford University Press a Mestským úradom, odborom školstva. Ako napovedá už samotný názov inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských učebníc.

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z dvanástich  rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené menej i viac náročné otázky. Okrem aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda a šťastie. Pri práci s testami v programe ALF rozhodovali nielen už spomínané faktory, ale aj rýchlosť správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň kooperovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich zo štvrtého, piateho  a šiesteho ročníka – predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz.

Z celkového počtu 24 žiakov zo 4. – 6. ročníka a prihlásených osem mestských škôl boli najúspešnejší:

 

KATEGÓRIA 4. – 6. ročník

  1. miesto: ZŠ s MŠ Do Stošky, Bánová: Matej Ftorek (IV. A), Michaela Macáková (V.A), Branislav Trnka (VI.A)
  2. miesto: ZŠ Karpatská, Vlčince: Oliver Hollý (IV.D), Matúš Kopernický (V. B), Natália Siptáková (VI. D)
  3. miesto: ZŠ s MŠ Školská 49, Závodie: Andrej Bujný (IV.B), Daniel Vlčko V. A), Tobias Minárech (VI. C)

Ďakujeme Mestu Žilina za darčekové predmety a Oxford University Press za nádherné knižné publikácie v anglickom jazyku pre víťazov.

 

Výhercom gratulujeme!                                                       MO ANJ II v meste Žilina


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania