učiteľ pre primárne vzdelávanie – 4. ročník

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie – 4. ročník

Úväzok: plný, zástup počas dlhodobej PN (cca 8 týždňov)

Predpokladaný termín nástupu: okamžite

Základné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
  • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť,
  • príjemné vystupovanie,
  • bezúhonnosť

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 16.3.2018 na adresu:
Základná škola V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk                                           0910 912 122 – Riaditeľka školy

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Vybraní uchádzači budú oslovení.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania