ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina – Hájik

Vás srdečne pozýva na

Zápis

    do prvého ročníka

v stredu – piatok 4.-6.4.2018 od 14,00 – 18,00 hod.

Ponúkame:

 • kvalitný pedagogický zbor
 • moderné vybavenie
 • interaktívne tabule v každej triede
 • 3 telocvične, 1 posilňovňa
 • jazykové a iné odborné učebne
 • špeciálnu pedagogičku, sociálnu pedagogičku a školskú psychologičku priamo na škole
 • tréning fonematického uvedomovania podľa Elkonina
 • odborný tím asistentov
 • športové a iné záujmové aktivity – lyžiarsky a plavecký kurz, školy v prírode, športová prípravka, exkurzie, súťaže…
 • množstvo krúžkov ( florbal, futbal, počítačový, turistický, matematický, dramatický, šikovné ruky….)
 • ŠKD od 6,00 – 17,30 hod.
 • pobočku krajskej knižnice a ZUŠ v škole
 • v školskej jedálni výber z 2 jedál

             

Na zápis treba doniesť rodný list dieťaťa, občansky preukaz zákonného zástupcu a 13 € na zakúpenie pracovných zošitov.

Viac sa o našej škole dozviete na www.zshajik.edupage.org,

tel. :0415078611


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania