Žiaci ZŠ, V. Javorku pomáhajú…

Dňa 22. decembra 2017 triedy 6.A a 8.A zorganizovali s pomocou svojich triednych pani učiteliek Dr. Dovalovou a Mgr. Turčákovou vianočný bazár, ktorého výťažok bol určený pre psíkov zo Žilinského útulku. Dňa 7. marca 2018  sa následne pedagógovia spolu s vybranými žiačkami vybrali do Žilinského útulku, kde odovzdali nakúpené dobroty a pomôcky pre psíkov.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania