Ďalší ročník EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka

Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline uskutočnila mestská súťaž EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Mestským úradom, odborom školstva a mládeže a vydavateľstvom Oxford University Press. Spoluorganizátori venovali aj pekné ceny súťažiacim.  Na súťaži zápolilo 9 škôl z nášho mesta. Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa cudzí jazyk na učenie sa vedomostného predmetu a učenie sa vedomostného predmetu poskytuje príležitosť na používanie cudzieho jazyka. Súťažiaci museli v anglickom jazyku preukázať vedomosti v 13 oblastiach napríklad v hudbe, matematike, vede, jazyku, športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení a kultúre, v móde….

Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto: CZŠ R. Zaymusa /Adam Čulák VII. A, Marián Bado VIII. A, Daniel Bielik IX. A/
  2. miesto: ZŠ Lichardova /Silvia Zelinková VII. B, Jakub Mičic VIII. B, Lukáš Jaloviar IX. A/
  3. miesto: ZŠ Martinská /Sára Bullová VII. B, Martin Janco VIII. B, Simona Surňáková IX. B/

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania