hlavná kuchárka

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia:       hlavná kuchárka
Predpokladaný termín nástupu: August 2018

Základné požiadavky:
Výučný list (príp. maturita) v odbore kuchár alebo kuchár-čašník
Komunikatívnosť
Spoľahlivosť

Flexibilita

Schopnosť riadiť prácu ostatných

 Úväzok: 1 (37,5 hod.)

– vybraní uchádzači budú oslovení

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk

tel: +421 41 763 7580

RŠ 0910 912 122
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania