SHAKESPEARE´S DAY mestské kolo má čoraz viac priaznivcov

Súťaž inšpirovaná  velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má už v meste svoju tradíciu. Jej deviaty ročník sa uskutočnil v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline dňa 24.4.2018.  Veľa mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v silnej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na neľahké texty, zaujať porotu. Opäť túto súťaž zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s MsÚ v Žiline, odborom školstva a mládeže a Oxford University Press. Súťaže sa zúčastnilo 47 súťažiacich, ktorí postúpili ako víťazi školských kôl v meste Žilina.

Na úvod Eva Kubová, vedúca MO ANJ II,  krátko predstavila Williama Shakespeare a jeho tvorbu. Potom sme mali možnosť vidieť nádhernú dramatizáciu rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktorú nám predviedli žiaci z CZŠ R. Zaymusa pod vedením pani učiteľky Koriny Bielikovej.  Následne sa už len súťažilo. Porota hodnotila výber, zvládnutie textu, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení dospela k týmto výsledkom:

Kategória 2.,3.,4. ročník poézia

 1. miesto: Grétka Girmalová, ZŠ Limbová
 2. miesto: Patrik Majerčák, ZŠ Martinská
 3. miesto: Sabína Rabčanová, ZŠ Lichardova

Kategória 2.,3.,4. ročník próza

 1. miesto: Tereza Krčová, CZŠ R. Zaymusa
 2. miesto: Laura Mešťanová, ZŠ V. Javorku
 3. miesto: Petra Okonová, ZŠ s MŠ Školská

Kategória 5.,6.,7. ročník poézia

 1. miesto: Barbora Krčová, CZŠ R. Zaymusa
 2. miesto: Ninka Hanuljaková, ZŠ s MŠ Rosina
 3. miesto: Martin Roško, ZŠ s MŠ Gaštanova

Kategória 5.,6.,7. ročník próza

 1. miesto: Anna Sofia Kavcová, CZŠ R. Zaymusa
 2. miesto: Johana Tabačková, ZŠ Lichardova
 3. miesto: Adela Procházková, ZŠ s MŠ Školská

Kategória 8.,9. ročník poézia

 1. miesto: Marcela Pčolová, ZŠ s MŠ Gaštanova
 2. miesto: Jakub Selecký, ZŠ sv. Cyrila na Závaží
 3. miesto: Zuzana Šutvayová, ZŠ Martinská

 

Kategória 8.,9. ročník próza

 1. miesto: Katarína Vrbjarová, ZŠ Gaštanova
 2. miesto: Eliška Fašánková, CZŠ R. Zaymusa
 3. miesto: Paulína Emília Náhliková, ZŠ Limbová

Víťazom gratulujeme. Ďakujeme aj všetkým súťažiacim za účasť, vyučujúcim za prípravu, za poskytnuté priestory v Krajskej knižnici a pomoc pri organizácii, za krásne knižné odmeny vydavateľstvu Oxford University Press a za darčeky MsÚ v Žiline, odboru školstva a mládeže.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.                                                      MO ANJ II v Žiline


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania