Anglický týždeň pre deviatakov

 

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, v budúcom roku pokračujeme opäť

Od 11. 6. 2018 do 15. 6. 2018 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Sharon, Ellie a Ralph.

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci mali  každý deň šesť vyučovacích hodín anglického jazyka. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Príjemné bolo od nich  na záver týždňa počuť, že sa  stali súčasťou kolektívu na základnej škole v Závodí a cítili sa u nás ako doma. Boli spokojní s úrovňou ovládania anglického jazyka detí, čo povzbudilo aj učiteľov na škole. Tí si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí. Projekt by sme chceli zopakovať pre budúcich deviatakov opäť budúci školský rok.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania