Upratovačka a Učiteľ / učiteľka s aprobáciou Sj – Aj

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie  oznamuje nasledovné voľné pracovné miesta:

Pracovná pozícia  : Upratovačka

 úväzok  : 1,0

Predpokladaný termín nástup :  1.8.2018,

Mzda  : 482,00 €

 Základné požiadavky : Minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

 Ďalšie informácie na : skola@map.sk, 0911/734780

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a  vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov  ( tlačivo je umiestnené na stránke : www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie ) zasielajte v termíne do 22.6.2018 na e-mailovú adresu : skola@map.sk, písomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne doručte na sekretariát školy. 


 Pracovná pozícia : Učiteľ  / učiteľka s aprobáciou Sj – Aj

 Úväzok : 1,0

 Predpokladaný termín nástupu : od 27.8.2018

 Mzda : od 690,00 €  – základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

 Základné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie – aprobácia SJ – AJ, znalosť  PC (Word, Excel, internet), komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť, príjemné vystupovanie.

Ďalšie informácie na : skola@map.sk, 0911/734780

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a  vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov  ( tlačivo je umiestnené na stránke : www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie ) zasielajte v termíne do 22.6.2018 na e-mailovú adresu : skola@map.sk, písomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne doručte na sekretariát školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania