Závodská škola s novými skúsenosťami vďaka Erasmus+

Program Erasmus+ na ZŠ s MŠ Školská v Žiline – Závodí pokračuje ďalšími mobilitami zamestnancov. Učiteľka v materskej škole a riaditeľ školy mali možnosť opäť získať nové skúsenosti vo Veľkej Británii.

„Počasie stredného Slovenska som plná očakávania nového zamenila za takmer jarnú atmosféru univerzitného mesta Exeter v srdci grófstva Devon v juhozápadnej časti Anglicka“, konštatuje učiteľka v materskej škole Ivana Kucháriková a ďalej pokračuje. Exeter je historicky bohaté mesto  s keltskými koreňmi a zreteľným vplyvom Rimanov, po ktorých, okrem všade roztrúsených a udržiavaných pamiatok,  ostal  aj názov  Isca, ku ktorému sa miestni s hrdosťou hlásia aj v súčasnosti.

Kurz prebiehal v exkluzívnych priestoroch hotela Mercure Southgate, bol však poznamenaný udalosťami súvisiacimi s Brexitom.  V mini skupine účastníkov som sa stretla s jedinou kolegyňou z Francúzska, čo však podvihlo náročnosť kurzu na skutočne intenzívny.  Lekcie pod vedením skúsených a zanietených pedagógov Lucy Morris a Rosemary Masson nás prirodzene vtiahli do sveta kreatívnych aktivít, inovatívnych  aj overených metód aj  praktických postrehov využiteľných v našej profesionálnej praxi. Ich neoddeliteľnou súčasťou bolo overovanie si  efektivity na sebe navzájom aj diskusia o prínose ponúknutých materiálov. Návštevou  prestížnej Primary School v neďalekom mestečku Kenton (mimochodom, rozlohou a  atmosférou pripomínajúcu našu materskú školu) a  miestnej viac triednej Redhills Primary School  v Exeteri sme si doplnili naše poznatky o školskom vzdelávacom vo Veľkej Británii  a stali sa aktívnou súčasťou  vzdelávacích aktivít v triedach rôznych vekových skupín.  Tento fakt a možnosť diskutovať s pedagógmi  navštívených škôl považujem za jeden z najvýznamnejších  prínosov pre moju profesionálnu prax.

Program kurzu bol rozšírený o bohaté sprievodné aktivity ako návšteva miestnej katedrály so zaujímavou históriou, okružná cesta historickým, ale stále živým  jadrom mesta Exeter a Topsham s certifikovaným sprievodcom, vďaka ktorému nám boli sprístupnené aj pre verejnosť uzavreté priestory  unikátnej záhrady biskupa Róberta Atwella so storočnými  pôsobivými dubmi.  Skutočným zážitkom pre mňa ostane posedenie pri čaji vo vyhľadávanej historickej čajovni  Greys Tearoom v čarovnom meste Totness a nenapodobiteľné Fish and Chips  podávané na papieri v prímorskom Dartmouth,  hrdo spájaného menom  svetoznámej spisovateľky Agathy Christie, ktorá významnú časť života prežila v neďalekom Greenway House.  Rovnako nezabudnuteľné a prekvapujúce boli pre mňa kvitnúce kvety a stromy kamélií v rozľahlých záhradách kúpeľného mesta Sidmouth  zaujímavého pre blízke Jurské pobrežie a pokojnú scenériu a atmosféru filmov s Herculom Poirotom.

Ubytovanie v hostiteľskej rodine nám umožnilo nahliadnuť do fungovania typickej anglickej rodiny, večerné rozhovory s hostiteľmi nás oboznámili s ich životným štýlom, tradíciami, názormi na spoločnosť, výchovu detí,  dianie vo Veľkej Británii aj mimo nej.

Ovplyvnená týmito faktormi sa teším na prenesenie zaujímavých  aktivít z mojich poznámok  do živej triedy  detí, ich využitie v každodennej edukácii a rovnako reakciu predškolákov na ne.

„Celý projekt Erasmus + by však nevznikol ani nežil bez hodnotnej a premyslenej práce mojej kolegyni Mgr. Evy Kubovej, ktorej chcem aj v mene najmladších detí našej školy úprimne poďakovať, dodala Ivana Kucháriková.

Ivana  Kucháriková


V rámci programu Erasmu+ sa aj riaditeľ školy Ján Majsniar zúčastnil  na dvojtýždňovom  vzdelávacom kurze  v Cardiffe. Cieľom odbornej stáže bolo získať nové poznatky v oblasti využívania moderných informačných technológií v školskom vyučovaní v ďalšej krajine Spojeného kráľovstva a Veľkej Británie – Walese.

Cesta  riaditeľa školy viedla už  po štvrtý raz  z letiska v Bratislave do Londýna a pokračovala do hlavného mesta Walesu Cardiffu..

,,Keď  som si mohol  z možností ďalšej stáže v krajine hovoriacej po anglicky vybrať,  padla moja voľba na toto mesto.  Okrem spomienky na televízny prenos finálového stretnutia Ligy majstrov vo futbale v sezóne 2016/2017 na  Millennium stadium v Cardiffe som o ňom nevedel vôbec nič.  Bolo to posledné hlavné mesto Spoločenstva, ktoré som nenavštívil,“ uviedol  J. Majsniar.

Riaditeľ školy mal už v minulosti trikrát možnosť  vďaka grantu EÚ spoznať školský systém v Anglicku – počas návštev miest  Southampton, Exeter a Belfast. Cieľom bolo spoznať a priniesť si odborné skúsenosti z  ďalšej krajiny  UK.

V rámci stáže navštívil riaditeľ našej školy jednu školu pre deti vo veku 4-11 rokov a tri školy pre deti vo veku 11-18 rokov, všetky školy boli katolícke. Vo všetkých školách absolvoval priamo pozorovania vyučovacích hodín a na záver vyučovacieho dňa vždy diskusiu s riaditeľom školy.  Ťažiskom stáže bolo aktívne účinkovanie vo workshopoch, v rámci ktorých rezonovali metódy a spôsoby  vyučovania formou komunikačných nástrojov typu Padlet, resp. educátorov typu Flipgrid alebo Bok creator. Podstatou využívania uvedených nástrojov v školskom vyučovaní je kvalitne zabezpečená a komunitne uzatvorená sociálna sieť konkrétneho nástroja. Prostredníctvom neho prebieha veľmi tvorivá a kooperatívna forma vzdelávania.

,,Moderné informačné technológie sú v každej škole súčasťou každej vyučovacej hodiny. Mimoriadne rýchly internet, tablety a pre mňa boli prekvapením aj osobné mobilné telefóny  žiakov. Žiak bežne číta pri práci v školskej dielni zo svojho MT  technický výkres, vyhotoví si fotografiu svojho absolvovaného testu či písomnej práce a ďalej s materiálom pracuje doma. Svoje MT nosia vo vrecku uniformy počas vyučovania. Na moju začudovanú otázku riaditeľovi školy, či sa nevyskytujú prípady zhotovovania videozáznamov spolužiakov a učiteľov cez prestávky a na vyučovaní -odpovedal, že si na taký prípad za posledné roky nespomína. Priznávam, cestou naspäť sa mi vybavovali slovenské školy, v ktorých sa zbierajú MT ráno na vrátnici do nádob a množstvá prípadov natočených videozáznamov učiteľov na vyučovacích hodinách či spolužiakov cez prestávky a ich následné umiestňovanie na sociálne siete. Odlišná slovenská škola v tomto smere je, žiaľ,  vizitkou rodinnej výchovy, preto musíme legislatívu a školské poriadky smerovať do zákazov a sankcií,“  uviedol Ján Majsniar.

V oblasti vybavenia škôl modernými informačnými prostriedkami  sa môžeme porovnávať  so školami vo Walese, efektívnosť ich využívania v našich školách je podstatne nižšia. V rámci reforiem zatiaľ  štát nedokázal a v blízkej budúcnosti pravdepodobne ani nedokáže zabezpečiť školám mzdové prostriedky určené na  ,,povinné“ zamestnanie správcov sietí a informačných technológií v každej škole (okamžité riešenie problému s poruchami techniky a správou školských počítačových sietí, spravovanie webovej stránky školy). Uvedené činnosti spravidla ešte prevažne zabezpečujú technicky zdatní učitelia školy, ktorí často krát pri výpadku internetu v škole len odbiehajú učiť svoj predmet. Webové stránky spravujú spravidla taktiež nadšenci – učitelia vo voľnom a v mimo vyučovacom čase, v ktorom by mali oddychovať, resp. sa pripravovať na vyučovanie. Takmer všetci naši učitelia dokážu informačné technológie využívať porovnateľne so svojimi kolegami vo Walese.

V schopnosti  improvizovať v stave núdze (napr. okamžitá oprava PC, resp. operačného systému ,,na kolene“ na začiatku vyučovacej hodiny) výrazne predbehnú svojich kolegov v zahraničí. Stratou koncentrácie a aj času klesá efektivita vyučovania s využitím IKT. V škole na britských  ostrovoch je pri akomkoľvek technickom probléme ihneď pri učiteľovi jeden z minimálne dvoch zamestnaných technikov IKT a pracuje na odstránení problému, často krát to vyrieši okamžitou výmenou  nakonfigurovaného PC.  V tomto bode sa začína podstatná reforma školského systému v oblasti využívania moderných technológií v slovenskej škole, všetko napísané je len formálnosť,“ uviedol   J. Majsniar.

,,Vzdelávací  systém  každej navštívenej školy mi pripomínal pokojne fungujúci premyslený systém , výstupom z ktorého je už z rodiny vychovaný a školou vzdelaný žiak – občan, človek, veriaci, neveriaci, s demokratickým myslením a hlavne – mladý človek s obdivuhodnou sebadisciplínou. Žiaci počas dvoch veľkých prestávok relaxovali aktívne – športom. Každé dieťa si našlo v koši na školskom dvore nejakú cvičebnú pomôcku (lopty, švihadlá, chodúle, lietajúce taniere, bedmintony), nevidel som nečinné deti. Spoločnosť a škola deťom evidentne vštepujú už od 4 rokov pozitívny vzťah k športu a pohybu,“ povedal riaditeľ školy.

K absolvovaným približne  20 hodinám vo waleských školách, 25 hodinám prednášok a workshopov na tému moderné IKT pribudla niekoľkohodinová prehliadka skanzenového múzea v prírode so zameraním na vývoj a históriu waleskej  dediny a rodiny, návšteva waleského parlamentu a prehliadky historických skvostov mesta Cardiff. Hlavné mesto Walesu sa môže naozaj pýšiť architektonickým riešením mesta, v ktorom je pre návštevníka veľmi citlivo a doslova príjemne prepojené historické s moderným, staré s novým. Mesto žije kultúrou a výrazne športom.

,, Skutočným  vyvrcholením a zlatým bodom programu stáže v hlavnom meste Walesu – Cardiffe boli posledné tri dni vtedy napadlo údajne jedinečne za posledných 45 rokov 15 cm snehu. Okamžite sa zavreli všetky obchody a firmy, uzatvorili vlakovú, autobusovú  stanicu  aj letisko v meste, deti si užívali s rodičmi aktívne a masívne v uliciach mesta snehové radovánky. Z Cardiffu bol po 2 dňoch vypravený napoludnie, v deň môjho odletu,  jediný vlak do Londýna. Mal som šťastie na ľudí a služby, recepčná hotela spolucítila so mnou, aktívne sledovala kvôli mne správy na internete týkajúce  sa situácie na vlakovej stanici v Cardife a pol hodiny pred odchodom v ten deň jediného a mimoriadneho vlaku do Londýna,  ma potešila správou, že o 20minút bude  aj napriek krajne nepriaznivému počasiu vypravená mimoriadna vlaková súprava do Londýna. Vzdialenosť približne 1 km od hotela na vlakovú stanicu som vzápätí  absolvoval behom aj s kuframi za 15 minút,“ povedal Ján Majsniar a na záver uviedol: ,,Ďakujem kolegyni Eve Kubovej za prípravu kvalitného projektu v rámci programu Erasmus, vďaka ktorému som mohol absolvovať túto odbornú, z môjho pohľadu zatiaľ najnáročnejšiu stáž po anglicky hovoriacej krajine.

Ján Majsniar, riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania