pomocná kuchárka vo výdajnej ŠJ v MŠ

Materská škola, Študentská 15/3,  010 03  Žilina

oznamuje voľné  pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na :

Pracovná  pozícia  :  pomocná kuchárka vo výdajnej ŠJ  v MŠ

Úväzok :   0,75

Predpokladaný termín nástupu :  01.09.2018

Žiadosti  spolu so  štruktúrovaným životopisom zasielať  písomnou  alebo elektronickou

formou do  27.07. 2018  na adresu :
Materská  škola
Študentská 15/3
010 03   Žilina

alebo na  e-mail : mspch @ mail.t-com.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania