Školníčka a Upratovačka

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom:
Pracovná pozícia: Školníčka

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2018

Základné požiadavky:
Minimálne základné vzdelanie
Bezúhonnosť,spoľahlivosť

Úväzok: 1 – plný


Pracovná pozícia: Upratovačka

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2018

Základné požiadavky:
Minimálne základné vzdelanie
Bezúhonnosť,spoľahlivosť

Úväzok: 0,27


– vybraní uchádzači budú oslovení

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
Materská škola,Kultúrna ulica 284/11,010 01 Žilina
alebo na e-mail: skolkazastranie@gmail.com
tel: 041/5654537,0904 526 999


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania