školníčka – upratovačka

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie oznamuje voľné pracovné miesto:
Pracovná pozícia : školníčka – upratovačka v materskej škole
úväzok : 1,0
Predpokladaný termín nástup : 3.9.2018
Základné požiadavky : Minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť. vzťah k deťom..
Bližšie informácie na : ehubocanova@zsmszavodie.sk, 0904136758
Ďalšie informácie na : skola@map.sk, 0911/734780
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov ( tlačivo je umiestnené na stránke : www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie ) zasielajte v termíne do 10.8.2018 na e-mailovú adresu : skola@map.sk, písomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne doručte na sekretariát školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania