Upratovačka

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie  oznamuje nasledovné voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia  : Upratovačka

 úväzok  : 1,0

termín nástupu :  ihneď, dohodou

Mzda  : 482,00 € v hrubom

 Základné požiadavky : Minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

 

Ďalšie informácie na : skola@map.sk, 0911/734780

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a  vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov  ( tlačivo je umiestnené na stránke : www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie ) zasielajte v termíne do 31.08.2018 na e-mailovú adresu : skola@map.sk, písomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne doručte na sekretariát školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania