Upratovačka

Pracovná pozícia: Upratovačka

Úväzok: plný, zástup počas dlhodobej PN 

Predpokladaný termín nástupu: okamžite

Plat: podľa tarifných tabuliek, zákon č. 553/2003 Z.z.

Základné požiadavky:

  • minimálne základné vzdelanie
  • bezúhonnosť
  • spoľahlivosť

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je možné doručiť osobne, písomnou formou

alebo elektronickou formou do 17.9.2018 na adresu:
Základná škola
V. 
Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
0910 912 122 – riaditeľka školy

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Vybraní uchádzači budú oslovení.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania