Medzinárodná výmena mládeže mala pokračovanie v Nemecku

v čase, keď takmer všetky deti našej školy ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí oddychovali počas prázdnin, alebo futbalisti začínali letnú prípravu, trinásť detí z našej školy absolvovali medzinárodnú mládežnícku výmenu  v nemeckom Wiefelstede.  Niekoľko náročných dní strávených v zahraničí v spoločnosti s kamarátmi z Nemecka, Estónska a Francúzska ich preverilo najmä po jazykovej stránke. Komunikácia v anglickom jazyku sa im darila, a tak dokázali rozprávať a argumentovať nielen na tému „Cultural diversity for tolerance“, kde hovorili o migrácii  ale aj o každodennom živote. Slovenský večer sa neuveriteľne vydaril. Potlesk na záver bol odmenou za náročnú prípravu pred výmenou. Krátke obrázkové video o Slovensku, prezentácia o našej krajine a meste, súťažný kvíz, ktorý  preveril ostatných účastníkov z vedomostí  o Slovensku a Žiline, či slovenská pesnička od Elánu „Vymyslená“, priniesli oživenie slovenského večera. Prekvapením bol slovenský ľudový tanec prezentovaný v krojoch. Stretnutie s dvomi migrantkami z Iraku, ktoré boli aj účastníčky výmeny,  zanechalo v nás silné emotívne zážitky. Počas celej výmeny sa o slovenské deti starali dvaja vedúci – bývalý žiak z našej školy Erik Wetter a pani učiteľka Eva Kubová. Naše poďakovanie patrí týmto žiakom, ktorí reprezentovali nielen seba, ale aj našu školu a mesto Žilina:

Alexandra Žilinčárová, Katarína Vrtichová, Daniela Cabajová, Matej Černý, Františka Pašková, Nikola Polkorábová, Martin Vrtich, ale aj naši už bývalí žiaci Barbora Mekyňová, Ján Roman, Jozef Rybárik, Angelika Závodská, Silvia Miartušová a Berenika Ryboňová.

Ďakujeme mestu Žilina, odboru školstva, za poskytnuté suveníry, Števovi Muchovi z folklórneho súboru Rozsutec za vypožičanie krojov a pánovi učiteľovi Červienkovi za pomoc pri technickom spracovaní materiálov potrebných k výmene. Tešíme sa na ďalšiu medzinárodnú výmenu mládeže, ktorá je recipročne organizovaná medzi krajinami v rámci programu Erasmus+ .


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania